Ingrid Hessel

Teknologie doktor, Teknikens ekonomi och organisation

Ingrid Hessel är teknologie doktor vid Avdelningen för Industriell Marknadsföring. Hon påbörjade sin forskarutbildning 2008 och hennes huvudintresse är organisering av leverantörssidan, med ett särskilt fokus på systemköp.

Som en del av forskarutbildningen ansvarar Ingrid även för en del undervisning, främst inom områdena inköp och industriell marknadföring.
  • Handledare och föreläsare i IMA044- Industriell marknadföring och TEK260 – Business marketing and purchasing
  • Spelledare i TEK116 -Customer Relationships
  • Exjobbshandledare

Chalmers styrkeområde: Transport

Institutionens profilområde: Supply Chain Management

Publicerad: må 21 dec 2015.