Ida Rosengren

Enhetschef för Arkiv, juridik och campusutveckling på avdelningen för lednings- och högskolegemensamt stöd

Ida Rosengren är enhetschef på avdelningen för lednings- och högskolegemensamt stöd. Inom enheten Arkiv, juridik och campusutveckling ingår funktionerna arkiv och registratur, funktionen för lokalförsörjning och campusutveckling, juridisk rådgivning samt säkerhetssamordnare. Hon samordnar också högskolans arbete inom ramen för GDPR samt är engagerad i ett flertal högskoleövergripande frågor.

Sidansvarig Publicerad: to 17 mar 2022.