Holger Rootzen

Professor i matematisk statistik, Matematiska vetenskaper

Min forskning gäller stokastiska processer. Just nu tänker jag mest på högdimensionell statistik för extrema episoder, och på utseendet av extrema episoder i normalprocesser. Jag försöker bidra till hantering av extrema översvämningar, stormar och värmeböljor orsakade av klimatförändringar, och till modellering av mikroskopiska strukturer i mjuka material. Redaktörskap tar upp en inte så liten del av min tid: jag är biträdande redaktör för Annals of Statistics och för Extremes; tidigare redaktör för Scandinavian Journal of Statistics; för Bernoulli; och för Extremes. Jag leder Wallenbergprojektet "Big Data and Big Systems".

Personlig hemsida: http://www.math.chalmers.se/~rootzen/
High-dimensional data

Publicerad: fr 03 mar 2017.