Sture Holm

Professor emeritus, Matematiska vetenskaper

Sture Holm, Professor emeritus i Biostatistics har ett brett intresse inom den statistiska slutledningsteorin. Allt sedan arbetet med “A Simple Sequetially Rejective Multiple Test Procedures” publicerad i Scandinavian Journal of Statistics 1979, har multipel statistisk slutledning varit ett central intresse, och det är det fortfarande. Ett område som aktualiserats på senare år är statistisk metodik för rankning av enheter inom till exempel vården eller skolverksamheten.
​A Simple Sequetially Rejective Multiple Test Procedures, Scand J Statist, 6, p 65-70 (1979)
On the Optimality of Differentiated SPR Tests of Composite Hypotheses, Metrika, 32, p 15-33 (1985)
Abstract Bootstrap Confidence intervals In Linear Models, Scand J Statist, 20, p 157-170  (1993)
Multiple Confidence Sets Based on Stagewise Tests, J Amer Stat Ass, 94, p 489-495 (1999)

​Life Science

Materials Science

Production

Information and Communication Technology

Sidansvarig Publicerad: ti 07 mar 2017.