Holger Wallbaum

Professor/Forskargruppsledare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi, Hållbart byggande

Holger är professor i hållbart samhällsbyggande på avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Hållbart byggande, och inom styrkeområdet Building Futures. Holger arbetar inom området hållbart samhällbyggande på begrepp, verktyg och strategier för att förbättra hållbarhetens prestanda i byggmaterial, byggprodukter, byggnader samt hela städer.

Hans huvudsakliga forskningsintressen är relaterade till ekologiska och ekonomiska livscykelanalyser av byggmaterial, byggnader och infrastruktur, hållbarhet analysverktyg för byggnader, sociala och kulturella och klimat anpassade designkoncept, renovering av byggnadsbeståndet samt dynamisk byggnadsbestånd modellering och dess visualisering
Different lectures in Civil Engineering and Architecture on the Master level.

In 2013/2014: ARK350 - Sustainable building: Competition 1

Publicerad: ti 02 okt 2012. Ändrad: ti 24 apr 2018