Niklas Hidman

Doktorand

Niklas arbetar som doktorand inom gruppen för flerfasflöden vid avdelningen för strömningslära. Hans forskning går ut på att undersöka de komplexa flödes och transportfenomen som återfinns i bubbliga flöden. För att åstadkomma detta används fullt upplösta DNS (Direct Numerical Simulation) simuleringar.

Resultaten från dessa simuleringar kommer användas för att förbättra existerande modeller inom två-fluids Eulerian-Eulerian CFD, vilket används inom både akademi och industri. Detta skapar förutsättningar för att konstruera effektivare industriella applikationer såsom bubbelkolonner.

Publicerad: må 17 dec 2018.