Henrik Kihlman

Forskare på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Forskningen är inriktad på automation, mätteknik, fabriksimulering och fixturering. Dagens produktionsteknik inom fordons- och flygindustrin är stel, dyr och kräver långa ledtider från projektstart till leverans. Dr Henrik Kihlmans forskning strävar till att förenkla design av produktionsutrustning, att utnyttja flexibel teknik för att snabbt rampa upp produktion och att utnyttja mätteknik för att få precision i färdig utrustning samt att underlätta för omställningar och ändringar i produktionen.
​Robotics and Robot Systems

Sidansvarig Publicerad: ti 20 jun 2017.