Hengzhi Ruan

Doktorand på avdelningen för Konstruktionsmaterial, institutionen för industri- och materialvetenskap

Hengzhi är Marie Skłodowska-Curie doktorand och arbetar i laboratoriet för reologi och bearbetning av mjuka ämnen. Hans projekt är inriktat på kommersialisering av en ny klass av antibakteriella ytor: polymergrafenanokompositer. Hengzhis projekt är en del av PESTBIN - banbrytande strategier mot bakterieinfektioner, ett Marie Skłodowska -Curie Innovation Training Network (ITN), finansierat av Europeiska kommissionen, Horizon 2020 -programmet.
​Lärarassistent: MTT090 och MTT085

Sidansvarig Publicerad: on 08 sep 2021.