Helene Ahlborg

Oavlönad docent, Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation

Helene Ahlborg forskar om hur förnybara energisystem kan leverera eltjänster till människor på landsbygden i Östafrika, där en majoritet fortfarande saknar tillgång till sådan samhällsservice. Hon studerar introduktionen av nya system och hur sammanhanget påverkar denna process och hur lokalsamhället i sin tur förändras genom tillgången till ny teknik. Hon arbetar särskilt med frågor om maktrelationer, genus och klass, samt hur människa-teknik-miljö samspelar. Tanzania och Rwanda är de två länder hon framförallt fokuserar på.
Helene är knuten till Chalmers styrkeområde Energi och hon befinner sig som under 2019 till stor del på Sussex University, i Brighton, England. Där ingår hon som gästforskare i ett stort nätverk kring samhällsvetenskaplig energiforskning samt studier av politik och makt i samhällsförändring.

Hon ingår i den tvärvetenskapliga gruppen STEEP-RES (Socio-Technical-Ecological Evaluations of Potential Renewable Energy Systems) på Chalmers och arbetar för att stärka forskning och utbildning med koppling till FNs globala hållbarhetsmål med fokus på utvecklingsekonomier. Hon koordinerar Chalmers deltagande i ett femårigt, Sida-finansierat forskningssamarbete mellan University of Rwanda kring Förnybar och hållbar energi. Andra långsiktiga samarbeten pågår med kollegor på Statsvetenskapliga insitutionen på Göteborgs Universitet, mexikanska forskare på universitetet UNAM, Morelia, Mexiko, samt schweiziska kollegor från forskningsinstitutet EAWAG, Dübendorf.

Sidansvarig Publicerad: må 26 okt 2020.