Helene Ahlborg

Doktor, Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation

Helene Ahlborg forskar om hur förnybara energisystem kan leverera eltjänster till människor på landsbygden i Östafrika, där en majoritet fortfarande saknar tillgång till sådan samhällsservice. Hon studerar introduktionen av nya system och hur sammanhanget påverkar denna process och hur lokalsamhället i sin tur förändras genom tillgången till ny teknik. Hon arbetar särskilt med frågor om maktrelationer, genus och klass, samt hur människa-teknik-miljö samspelar. Helene disputerade 2015 med avhandlingen "Walking along the lines of power" på Chalmers.
För närvarande är Helene anställd på Chalmers inom ramed för styrkeområdet Energi och hon befinner sig som gästforskare på Sussex University, i Brighton, England. Där ingår hon i ett stort nätverk kring samhällsvetenskaplig energiforskning samt studier av politik och makt i samhällsförändring.

Hon ingår i den tvärvetenskapliga gruppen STEEP-RES (Socio-Technical-Ecological Evaluations of Potential Renewable Energy Systems) på Chalmers och arbetar för att stärka forskning och utbildning med koppling till FNs globala hållbarhetsmål med fokus på utvecklingsekonomier. Därtill samarbetar hon med kollegor på Statsvetenskapliga insitutionen på Göteborgs Universitet, mexikanska forskare på universitetet UNAM, Morelia, Mexiko, samt schweiziska kollegor från forskningsinstitutet EAWAG, Dübendorf.

Publicerad: on 25 apr 2012. Ändrad: må 08 maj 2017