Johan Heinerud

Tekniklektor på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Johan Heinerud är civilingenjör i Teknisk Design. Han undervisar i kurser knutna till form och visualisering. Formkurserna behandlar både grundläggande och avancerad teoribildning men också verktyg för att generera och utvärdera form. Visualiseringskurserna behandlar såväl grundläggande som avancerad skissteknik. Undervisningen sker på grund- och mastersnivå, främst på civilingenjörsprogrammet Teknisk Design.

​Johan undervisar:

  • Skiss och modellteknik
  • Skiss- och presentationsteknik
  • Från digital skiftning till grafiska presentationer
  • Formlära
  • Undersökande form och formteori
  • Fallstudier i form och tillverkningsteknik

Sidansvarig Publicerad: må 12 mar 2018.