Hans Hellsmark

Docent, senior specialist, i Innovation och Transition studies vid Teknikens ekonomi och organisation

Hans Hellsmark är anställd som senior specialist vid Chalmers och koordinator för Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions. Han är också en av profilledarna för profilområdet Vägval i energiomställningen inom Styrkeområde Energi samt Chalmers samordnare för det svenska kunskapscentret för förnybara transportbränslen - f3. Som samordnare arbetar han med representanter från akademin, industrin och politiken som vill arbeta för en hållbar omställning, genom att erbjuda kunskapsstöd och skrädda sy olika typer av aktiviteter.

I sin forskning ligger fokus på forsknings- och innovationspolitik för transformativ förändring. Han är särskilt intresserad av de socioekonomiska fördelarna med statliga investeringar i forskningsinfrastruktur, samspelet mellan politik, industri, forskningsinstitut och universitet för att skapa och underlätta transitionsprocesser.
ResearchGate profile: ​https://www.researchgate.net/profile/Hans_Hellsmark

Sidansvarig Publicerad: må 21 jan 2019.