Hannes Falk Windisch

Doktor, Kemi och Kemiteknik, Oorganisk Miljökemi

Hannes forsking riktar sig mot ferritiska rostfria stål som bipolära plattor i en fastoxid bränslecell. De bipolära plattorna utsätts för en reducerande miljö på ena sidan (anoden) och en oxiderande på andra (katoden). Bränslecellen bedrivs vid höga temperaturer (600 -900°C) och därför är cellens livslängt starkt beroande av de bipolära plattorna som degraderar under dessa förhållanden. Om den här gröna och flexibla tekniken ska kunna bli en ekonomiskt lönsam teknik i framtiden behöver bränslecellens livslängd öka. Tyngpunkten i forskningen ligger således vid att förstå de bakomliggande degradationsprocesserna i de biopolära plattorna samt att med hjälp av industripartners (t.ex. Sandvik Materials Technology och Topsoe Fuel Cell) förbättra materialet och på så vis öka cellens livslängd

Sidansvarig Publicerad: on 17 maj 2017.