Hanna Rydehell

Teknologie licentiat, Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Hanna Rydehell är doktorand vid avdelningen Innovation and R&D Management där hon forskar på utveckling av initiala affärsmodeller för nya teknikbaserade företag kopplat till företags prestationer. Fokus ligger främst på entreprenörers uppfattningar och prioriteringar i utvecklingen samt hur intressenter (nätverket) spelar roll för affärsmodellen.
​IDY023 Ekonomisk analys 1
IDY029 Ekonomisk analys 2
IBB136 Project Management

Handledning av kandidatarbeten
Handledning av exjobb

Publicerad: fr 05 sep 2014. Ändrad: to 26 jan 2017