Hanna Hasselqvist

Doktor på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Hanna Hasselqvist forskar om hur design av produkter och tjänster kan bidra till mer hållbara livsstilar. En viktig del i forskningen är att öka kunskapen om varför vi gör som vi gör, både det som är mer och mindre hållbart, och med hjälp av designmetoder utforska möjliga alternativa livsstilar med lägre klimatpåverkan. Detta inkluderar även att skapa förståelse för vilken förändring som krävs för att nå mer hållbara beteendemönster i samhället och att översätta detta i riktlinjer för framtida produkter och tjänster. Hannas forskning rör sig i huvudsak inom fälten mobilitet och energi i bostäder men berör även ämnen som dessa fält är sammankopplade med.

Sidansvarig Publicerad: må 25 maj 2020.