Hampus André

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Hampus forskning fokuserar på värdering av knappa resurser och kritiska material inom cirkulära lösningar och är en del av forskningsprogrammet Mistra Rees (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking). Resultaten ska vägleda svensk tillverkningsindustri i övergången till en mer cirkulär ekonomi vilket minimerar risker, förbättrar konkurrenskraften och utgör ett stort kliv i rätt riktning mot en ekonomi som tar hänsyn till, och tar plats inom, jordens ekologiska begränsningar.

Han har en civilingenjörsexamen inom Energi och Miljö från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med Industriell Ekologi som masterinriktning. Under masterprogrammet studerade han en termin på Environmental Engineering-programmet vid UFRJ i Rio de Janeiro.

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.