Hampus André

Doktorand, Miljösystemanalys, Energi och Miljö, Teknikens ekonomi och organisation

Hampus forskning fokuserar på värdering av knappa resurser och kritiska material inom cirkulära lösningar och är en del av forskningsprogrammet Mistra Rees (Resource-Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking). Resultaten ska vägleda svensk tillverkningsindustri i övergången till en mer cirkulär ekonomi vilket minimerar risker, förbättrar konkurrenskraften och utgör ett stort kliv i rätt riktning mot en ekonomi som tar hänsyn till, och tar plats inom, jordens ekologiska begränsningar.

Han har en civilingenjörsexamen inom Energi och Miljö från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med Industriell Ekologi som masterinriktning. Under masterprogrammet studerade han en termin på Environmental Engineering-programmet vid UFRJ i Rio de Janeiro.

Publicerad: to 13 sep 2018.