Martin Hallnäs

Docent, Matematiska vetenskaper

Min forskning fokuserar på integrabla (el. exakt lösbara) system och speciella funktioner. Jag är särskilt intresserad av integrabla mångpartikelsystem av så kallad Calogero-Moser typ och deras koppling till hypergeometriska funktioner och ortogonala polynom samt symmetriska funktioner och representationsteori.

Sidansvarig Publicerad: on 15 apr 2020.