Håkan Wirdelius

Biträdande professor, avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

​Håkan Wirdelius, sedan 1995 teknologi doktor i teoretisk och tillämpad mekanik, med avhandlingen
Ultrasonic NDT in crack detection – Mathematical modelling. Avhandlingens inriktning var matematisk modellering av sändare/mottagare som används inom oförstörande provning med hjälp av ultraljud. Han är sedan 2010 Docent i avancerad oförstörande provning och leder en forskargrupp med samma rubricering (4 ass. Prof. och 4 doktorander) vid institutionen för material och tillverkningsteknik. Är sedan 1998 också föreståndare för ett kompetenscentrum, SCeNDT - Scientific Centre of Non-Destructive Testing, på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: on 07 jun 2017.