Håkan Nilsson

Professor

Mitt huvudsakliga forskningsområde är inom vattenkraft, där jag har 2-3 doktorander som finansieras av Svenskt VattenkraftCentrum (www.svc.nu). Vi fokuserar på vattenströmning och kavitation i inlopps- och utloppstunnlar, spiralen, ledskenepassagen, löphjulet, och sugröret. Vi studerar även kylluftflödet i elgeneratorerna. Vi utvecklar och validerar numeriska metoder och modeller (exempelvis rotor-stator-metoder och turbulensmodeller), och tillhandahåller exempel och riktlinjer för hur man på bästa sätt gör dylika numeriska studier. Vi utför även experimentella mätningar.

Jag är även aktiv i doktorandprojekt och exjobb i andra områden, såsom:
* Beräkning av fibrer i luftströmning
* Beräkning av flödet i flödesmätare
* Strömning och värmeöverföring i TIG-svetsning
* Strömning i aortan (experimentellt och numeriskt)
* Naturlig konvektion vid fria vätskeytor med ytnedsmutsning
* Strömningen i en centrifugalpump
* Strömningen i virvelgeneratorerna i Timisoara och Stuttgart
* Strömningen i blodådror i nacken vid whiplash-rörelse
* CAD- och beräkningsnätgenerering från datortomografi Jag handleder även många små projekt i projektkurser.

Alla CFD-beräkningar utförs med OpenFOAM, som är öppen källkod. Jag är aktiv i internationella grupperingar som använder och utvecklar OpenFOAM, exempelvis OpenFOAM Turbomachinery Working Group. Jag deltar i OpenFOAM Workshop Committee, som planerar en årlig internationell OpenFOAM Workshop.
​MTF113 Heat Transfer, 2003-2012
MTF210 Turbomachinery, 2010-2012
PhD course CFD with OpenSource Software, 2007-2012

Sidansvarig Publicerad: må 23 apr 2018.