Håkan Johansson

Biträdande professor på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för dynamik

Håkan Johansson är biträdande professor i mekaniska system vi avdelningen för dynamik. Håkans huvudsakliga forskningsintresse är beräkningsmetoder för att analysera styrda mekaniska system. Dessa beräkningsmetoder används för att utveckla system för tillståndsövervakning, att förbättra prestanda med hjälp av optimeringsverktyg samt för att identifiera okända parametrar eller laster. Dessa metoder har tillämpats på bl.a. vindturbiner, tunga fordons drivlinor och vågutbredning i mjuk biologisk vävnad.
Kursansvar:
TME131 Projekt i tillämpad mekanik
TME146 Strukturdynamik – vibrationskontroll
TME265 Förberedande kurs i Matlab

Sidansvarig Publicerad: ti 01 feb 2022.