Victor Gray

Forskare; Kemi och Kemiteknik, Organisk Kemi

Victor Gray är Post Doc hos Jerker Mårtensson vid avdelningen för Organisk Kemi. Tillsammans med grupper från Fysikalisk kemi och Polymer kemi utvecklar Victor system som kan upp- och nedkonvertera fotoner. Fotonupkonvertering innebär att ljus av låg energi omvandlas till ljus av hög energi. Detta möjliggör att vissa fotokemiska och fotofysiska processer, som kräver ljus av hög energi (UV), kan drivas med solljus. Nedkonverterin å andra sidan innebär att en foton av hög energi kan generera två låg energi fotoner eller två laddnings bärare. Både upp- och nedkonvertering kan öka effektiviteten i solceller.

Sidansvarig Publicerad: to 12 okt 2017.