Gustaf Sjöstedt

Arkivarie / Registrator

Gustaf Sjöstedt är arkivarie med inriktning på digitalt bevarande, bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata inom Chalmers DAU samt huvudregistrator.

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jun 2019.