Gunnel Aronsson

Ekonom

Gunnel Aronsson ansvarar för institutionens projektredovisningar samt budget, bokslut och prognosarbete, anläggningsregister, uppdatering lönekonteringar och övrig bokföring. Gunnel tar också fram kalkyler för bidrags- och uppdragsprojekt tillsammans med projektledare.

Publicerad: fr 05 maj 2017.