Göran Lindahl

Docent/Avdelningschef Byggnadsdesign, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Göran Lindahl är docent på avdelningen för construction management på Chalmers. Han är även adjungerad docent vid Tampere Tekniska Högskola mellan 2011-2016. Göran är aktiv inom såväl forskning som utbildning. Fokus är primärt på Projektledning och Facilities Management, inte sällan utifrån ett byggherreperspektiv. Ämnen relaterade till hans forskning är organisatoriska frågor, ledning och styrning, design processer, delaktighet och intressentfrågor. Ett speciellt fokus är på arbetsplatser och vårdbyggnad samt frågor relaterade till användbarhet. Även energifrågor finns inom det område Lindahl studerar. Inom utbildning är frågor kring projektledning, facilties management, samhällsstyrning av byggprocessen i fokus.

Aktiv i Center for Health Care Architecture, CVA och Centrum för Management i Byggsektorn, CMB

Ansvarig för masters programmet Design and Construction Project management, DCPM.

Ansvarig för kurserna
BOM011 Construction Governance (DCPM)
BOM180 Design Management (DCPM)
LBT201 Fastighetsutveckling (AE)
LBT815 Facilities Management (AE)
Samordnar examensarbeten på Construction Management.

Deltar i kurser:
BOM015 Project Management
BOM135 Real Estate Finance end Economics
IBY015 Service Management for Construction and Facilities
 
Deltar också i kurser på kandidat- respektive mastersnivå vid Chalmers samt vid andra universitet.

Publicerad: må 12 aug 2013. Ändrad: fr 15 jun 2018