Hans Gruber

Doktorand, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och meterialvetenskap

Hans Gruber är doktorand som arbetar med additiv tillverkning av metalliska material genom pulverbäddsfusion med fokus på lasersintring. Det är en snabbt växande teknik som erbjuder flera fördelar jämfört med konventionella tillverkningsprocesser. Ytterligare tillväxt av tekniken är begränsad av den låga mängden befintliga legeringar och pulver samt ett högt pulverpris.

Hans forskning fokuserar på utveckling av pulver, nedbrytning och återvinning samt karaktärisering av additivt tillverkade (3D-printade) komponenter. Fokus ligger på Ni-baserade superlegeringar för applikationer som ska klara höga temperaturer, såsom raketmotorer och gasturbiner.

Publicerad: må 19 mar 2018.