Gert Persson

Docent på avdelningen för Konstruktionsmaterial, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Gert tillhör forskargruppen Avancerad oförstörande provning. Hans forskningsintressen ligger inom tillämpad matematisk modellering av oförstörande provning (OFP) i allmänhet och har publicerat både finita element-och integralekvation lösningar för ultraljud och virvelströmsteknik. Senaste arbetet görs på Probability of Detection (POD) för att utreda parametriska modeller vs stokastiska beräkning på deterministiska modeller.

Just nu görs ansträngningar för att utveckla strategin för att bygga Meta-modeller och kvantifiera kvaliteten. Planen är i princip att använda en typ av screeningsmetod för att hitta viktiga parametrar, genom att studera skillnaden mellan den deterministiska modellen och meta-modellen.
Degree project in the Bachelor of Science in Engineering Programme 15hp
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Peter Olsson and Marcus Hansson at Dep. 93700 karossutveckling Volvo Cars in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Vridstyvhetsberäkning på del av bilkaross/ A torsional rigidity calculation on a part of a car body (123/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering John Bladh and Mattias Simonsson at Afconsult fordonsutveckling department of mekanikkonstruktion in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Dimensionering och analys av upphängning till bussbagagelucka / Dimensioning and analysis of the suspension to bus trunk (111/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Joel Olsson and Max Wallskog at Nordic Water Products AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Utveckling av sandtvätt/ Design of Sand Washing Machine (109/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Simon Gustavsson and Victor Ottosson at Pritec Vaculyft AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Pneumatiskt balanslyftskoncept / Pneumatic balance lift concept (113/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Martin Nylén at Värmestugan AB and SoletAer in Arvika and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work FE-analys av ram på solvärmepump / FE-analysis of frame to solar heat pump (121/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Joel Sjöberg and Daniel Lindell at FlexQube AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Materialvagnstransport / Material Cart Transportation System (110/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Martin Björklund at Bergströms Konstuktionsbyrå AB - BEKAB in Gävle and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work Undersökning och konstruktion av utmattningprovare / Investigation and design of material fatigue tester (120/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Leila Jaber at Nya Arvika Gjuteri AB in Arvika and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during her B.Sc. Thesis work Utformning av sättverktyg / Design of Casting Jigg (112/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Mechatronics Engineering Louise da Silva at SKF Actuation Systems AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during her B.Sc. Thesis work Simulering – FEM (Finite Elementmetoden)/ Simulation – FEM (Finite Element Method) (107/2014).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Mohsen Safdary at Benteler Engineering Services AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work Front Underrun Protection System (104/2014).
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Mechatronics Engineering Stefan Barth and Torbjörn Rasmusson at Maquet Critical Care AB in Solna and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Intensivvårdsventilation i tryckkammare - Praktiska försök och tankar kring optimering / Critical Care Ventilation in hyperbaric chambers - Practical experiments and thoughts about optimization (103/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Engineering Annlouise Hermansson and Heléne Jarlsson at Volvo Group Trucks Technology and ÅF in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Konstruktion av bakgavellift -För jämnlastbil med lågt chassi och ett långt in undermonterat drag / Design of tail lift – For a low chassi rigid truck with a drawbar coupling placed far in under the vehicle (96/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Thomas Karlsson and Charlotta Källqvist at Fartygskonstruktioner AB Marine Design (FKAB) in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Utvärdering av skrovkonstruktion för split hoppers / Evaluation of hull structure for split hoppers (101/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Philip Larsson and Mattias Josefsson at Volvo Group Trucks Technology in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Truck brake concept for 20 ton axle load (89/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Anton Östebo and Frans Isaksson at Step Offshore AS in Hvalstad, Norway and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Shaker Screen Cleaning System (84/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering David Karlsson at SKF FSM in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work Konstruktion av manuellt hjälpmedel för lådtippning / Development of a manually operated device to aid the tipping of crates (94/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Miranda Ljungberg and John Sjöberg at Permanova lasersystem AB in Mölndal and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Vidareutveckling av Permaflex-konceptet Maskinskydd för robotiserad laserbearbetning / Development of the Permaflex concept Protective housing for robotic laser processing (91/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Victor Eriksson and Magnus Urquhart at GVA Consultants AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Förankringskätting på guider för offshorebruk / Anchor Chain on Guides for Offshore use (99/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Oskar Svensson and Elon Oskar Wennberg at SWECO AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Framtagning av ett underlag för val av sekundärstöd / Development of a basis for selection of secondary supports (92/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Jan-Anders Lindhult and Andreas Reimelid at TTS Port Equipment AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Verifying of Semi Auto Mooring Concept Analysis of existing model and pre-study of vacuum mooring (86/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Tobias Henrysson and Alexander Kurtsson at Xact Consultance in Gothenburg and NOV (National Oilwell Varco) in Kristiansand, Norway and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Vajerspännare / Wire Tensioner (97/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Johnny Carlsson and Jakob Frid at Volvo Bussar in Uddevalla (VBUd).and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work CA-koncept för hjulbas OBC8900 / CA-concept for wheelbase OBC8900 (100/2013).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering John Melaugh and Nils Vestgöte at Sweco Industry AB in Gothenburg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Hållfasthetsanalys av rör och primärstöd under statisk belastning med FEM / Solid Mechanics Analysis of Pipes and Primary Supports Under Static Loading with FEM (93/2013).
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Eddie Thelandersson and Jonatan Lilja at Fasitet PDE AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Optimering av B-stolpe (72/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Johannes Ek at Metso Paper Sweden AB, Karlstad and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, Analys av bottenskrapa för kokare (80/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Erik Hoglid and Jonas Pettersson at Aker Solution, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, LockDog Contingency Tool 20T (73/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Martin Hellström and Tobias Lindberg at SCA Pappersbruk, Ortsviken and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktion av etikettorienterare (69/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Andreas Johansson and Jonas Dahlberg at SAAB EDS, Mölndal and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, LCU-ram (74/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Gustav Larsson at Foilex Engineering AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, Konceptframtagning av oljeskimmer med disk/borst-teknik. (76/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Martin Melkersson and Erik Sahlin at MacGregor Roro, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Kompositer i bildäckspaneler (68/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Dennis Persson and Daniel Karlsson at Epsilon AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Packaging study of hydraulic pumps (75/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Jonatan Conradsson and Robin Persson at Kongsberg Automotive, Ljungsarp and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Analys av hållfastheten i en styrkolonnsprototyp (06/2012).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Erik Vestin and Mattias Reinholdsson at CERTEX Svenska AB, Varberg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Dimensionering av spridare (77/2012).
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Fredrik Albertsson and Firas Malih at Epsilon AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Konsol för insteg till lastbilshytt (52/2011).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Johannes Andersen, Daniel Kristensson and Pär Larsson at Lecor Stålteknik AB, Kungälv and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Kostnadsberäkning av Takfackverk i Stål (56/2011).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Markus Andersson and Simon Lund at Santa Maria, Mölndal and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktion av Batchblandarplattform (59/2011).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Simon Andregård and Peter Båstedt at i3tex AB i Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, FE-analys av gångjärnsstolpe för GOLD 40 (54/2011).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Yashar Aslanzadeh and Stefan Venbrant at COWI AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, FEM-analyser av rörstödskonstruktioner (50/2011).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Ibrahim Bakirci and Johan Pettersson Strömer at Eleiko Sport AB, Halmstad and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Utveckling av tyngdlyftningsklove (57/2011).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Soner Camuz and Dino Katadzic at Alfa Laval Lund AB, Ronneby and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Omkonstruktion av Mini ECO Skåp V3 (58/2011).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Filip Gunnarsson and Patrik Ström at Consat AB, Partille and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktion av en specialmaskin som hanterar rullar (53/2011).
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Jonas Norlin at Rebase AB, Kungälv and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, Hållfasthetsberäkningar på fixtur (51/2010).
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Johan Härdin and Emil Pettersson at Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Förbättring av rörpaket till turbinlager (44/2010)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Martin Andersson, Tobias Mayer and Johan Jacobson at Salvator AB, Karlstad and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Sammanlänkning av stegsystem (43/2010)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Mikael Asperin and Johan Brunberg at Getrag Ford Transmissions Sweden AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktion av oljefälla i en 6-växlad manuell växellåda (42/2009)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Jacob Johansson and Joel Johansson at MPM-Techno AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Bärande lämmar för intermodal järnvägsvagn (41/2009)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Viktor Stojakovic at Wärtsililä Sweden AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, FEM modal analysis of generator set bed frame (32/2009)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Linus Nordvall and Martin Stotzer at Reinertsen Sverige AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Beräkning av rörkomponenter (31/2009)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Chrispian Norrie at SKF Manufacturing Development Centre, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, Spring seat optimisation (27/2009)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Johan Afram and Hamed Kabiri at Westerfors & Medbo Ingenjörsbyrå AB, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Shell & Tube värmeväxlare (25/2008)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Mikael Björkmon at Bofors BAE Systems, Karlskoga and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, Hållfasthetsstudie av laddningsmekanism (24/2008)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Mikael Budai and Marcus Kemppainen at Volvo 3P, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Truckharness installation between Chassis and Cab (19/2007)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Pär Strand and Fredrik Byström at IKEA of Sweden AB, Älmhult and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Dimensionering av bladfjädrar och mothåll (18/2007)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Richard Olsson, Sven Angervall and Umair Chaudry at Matcon AB, Karlskrona and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Efficiency and flexibility improvements when processing provisions powder (17/2007)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Olle Nordbäck and Fredrik Stigbäck at Metso Power Service, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work Beräkningsprogram för rök/tilluftskanaler (16/2007)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Carl Janson and Anders Sivers at Nilsson Special Vehicles, Laholm and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Hållfasthetsberäkning på hållare till LP12 i ambulanser (3/2005)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Erica Wallander and Jessica Wijkmark at Volvo Truck Brake Testing Division, Göteborg and the Department of Material and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Compilation of brake testing results (1/2005)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Jonas Sandblom and Stefan Schartner at Processcomponent AB, Dingle and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, ATEX godkännande av positioner (2004)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Johan Andersson and Thomas Haraldsson at Autoliv Sverige AB, Vårgårda and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Hållfasthetsanalys av fästelement (2004)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Issa Rezaei at Volvo Car Corporation, Product & Proc. Dep 93744, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, Analys av beräkningsverktyg för konstruktörer (2004)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Andreas Jonsson Erik Olsson at Hydro Aluminium Fundo, Charlottenberg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktionsmetodik för kokillverktyg (2003)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Vladimir Pocrnjic and Mladen Talajic at Volvo Car Corporation, Accessory Development, Dep 94420, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Loadcarrier on roof with possibility to store them in luggage compartment (2003)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Seyed Behnam Hosseeini and Markus Torgilsson at Volvo Technology AB, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Evaluation of new technology for biodegradable lubricants in hydraulics (2003)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Jonas Pilblad, Jonas Gustafson and Per Zettervall at Autoliv Sverige AB, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Undersökning av ljudnivåer vid avfyrning av airbags I bilcupé (2002)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Fredrik Runesson and Magnus Strand at Epsilon Hightech Engineering, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Modellering av styvhet från glasrutor I FE-modeller (2002)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Cecilia Carlsson and Anna Berggren at Autoliv Sverige AB, Vårgårda and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, ATS1-2 arm injuries from driver airbag deployment (2002)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Carolin Grundberg and Ida Winkler at Abba Seafood AB, Kungshamn and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, In-Line såsning (2002)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Anders Heiwall and Stefan Jaenson at Volvo Bus Corporation, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Konceptstudie av motorrumsavskiljare /baksoffestruktur (“bulkhead”) till busstyp B7TL (2001)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Martin Andersson and Björn Hildenwall at Auto Balancing Technology, SKF, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Spänningsberäkning av svets (2001)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Thomas Thörnqvist and Stefan Nilsson at Kvaerner Pulping AB, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Omkonstruktion av luftdysor till sodapanna (2001)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Daniel Johansson and Robert Wassmur at SKF, LSB, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Utveckling av lyftanordning för stora lager (2000)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Lars Göransson and Mats Nilsson at SKF, Komponent, Göteborg and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during their B.Sc. Thesis work, Analys av geometriförändringar vid montering av pressverktyg (2000)
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Sven Jacobsson at R.E. Yatch Design, Sävedalen and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, Dimensionering, utvärdering 28-fots segelbåt (1999)
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Anders Jensen at Volvo Aero, M-lab, Trollhättan and the Department of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology, during his B.Sc. Thesis work, FE-undersökning av inverkan av mättrådars placering vid spricklängdsmätning med Potential Drop metoden (1999)
 
Degree project in the Bachelor of Science in Engineering Programme 10p/15hp, C-level
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Fredrik Holmlund and Henrik Sahl at LMT, Lidköping and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Torkstation för lagerringar
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Stefan Johansson and Tore Karlsson at Volvo LV komp. AB, Skövde and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktion av linjeportal
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Per Magnusson and Lars Johansson at Volvo LV, Avd 3531, Skövde and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Kontroll av bränslekanaldrift
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Hans Höglander and Niclas Strand at the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Dimensionering av dynamiskt belastade skruvförband
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Håkan Asp and Björn Johansson at Skanska Väst AB, Skövde and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Produktionshjälpmedel för prefabricering av villatak
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Henrik Sindmark and Andreas Karlsson at AB Processverktyg, Tidaholm and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktion av spikmaskin för klossnaror
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Machine Engineering Robert Gorner and Mats Erhardsson at Volvo, Gjuteri, Skövde and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Sandskägg i kärnskjutmaskin
 
·         Examiner for B.Sc. in Machine Engineering Peter Nyman and Johan Kellgren at Cementa AB, Skövde and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Omkonstruktion av transportkedja
 
·         Advisor for B.Sc. in Machine Engineering Johan Svensson and Ulf Ringblom at Bundy AB, Hova and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Omkonstruktion av punktsvetsmaskin inom kylindustrin
 
Degree project in the Bachelor of Science in Engineering Programme 15p/17,5hp, C-level
 
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Hjördis Thorhallsdottir and Li Jia at Hemma hos Julia AB, Stockholm and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Kapsyleringsmaskin hos mindre företag
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Jan Nilsson at Jösse Car AB, Arvika and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Design av mittkonsolfack till Indigo 3000
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Joel Svedlund at Atlet AB, Mölnlycke and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Utformning av elektriska reglage för skjutstativtruckar
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Hans-G Westerberg and Mårten Bergkvist at Electrolux AB, Mariestad and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Konstruktion och design av en "Quick door opener" för AEG produkter
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Johan Norman at Caran Industriteknik AB, Trollhättan and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Spotheater SPRING
·         Advisor and examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Jonas Forssten at MIB Sun & Safety AB, Rimbo and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, MIB Solskyddskassett 2000
 
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Paula Härelind at Scania AB, TCKHD, Södertälje and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Utformning av ergonomiskt reglage för justering av lastbilsförarstol
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Linda Pettersson at Samhall Rehab AB, Malmö and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Utveckling av bromshandtag och underarmstöd till rullator
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Marcus Eriksson at ABB Network Partner AB, Västerås and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Ett nytt koncept för skyddsterminaler
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Anders Nyström at Västgöta företagsarkiv AB, Mariestad and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Säkerhetsbox
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Åsa Ericsson at Autoadapt AB, Stenkullen and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Rattmonterat gasreglage - utveckling av alternativt manöverdon.
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Sara Erichsen and Karin Wildheim at TEMA Belysning AB, Kungshamn and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Halogenspotlight
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Jan Ol-Lars and Peter Nilsson at PIVCO A/S, Oslo and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, Design och utveckling av elbilskoncept
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Liselott Johansson and Åsa Tylö at Berifors Electronics AB,Bromma and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during their B.Sc. Thesis work, MMI för instrumenteringar avsedda för kommersiella fordon
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Mattias Johansson at Posten Sverige AB, Stockholm and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Utveckling av utdelningsfack för tyngre försändelser
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Jennie Bergström at Lignum i Lovene AB, Lidköping and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Fönsterdörr
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Rustan Karlsson at Isaberg rapid AB and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Kundanpassad design av häftapparat
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Mattias Ludvigsson at Cale Industri AB, Gävle and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Parkeringsautomat- Utveckling och design av nästa generation
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Daniel Salomonsson at Nord West Yachts, Henån and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Nord West 355
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Carina Molin at Centrum för hjälpmedel, Örebro and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Handikapphjälpmedel
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Jonas Hjortmark at Kinnarps AB, Produkt, Kinnarp and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Receptionsdisk
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Dan Högberg at Kongsberg automotive AB, Mullsjö and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Gear shift vision
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Stefan Wennerstöm at TräTina AB, Skövde and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Mötesrum
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Henrik Nilsson at Tida Components, Tidaholm and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Utveckling av flexibel och kundanpassad ramlucka
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Jeanne Cheng at Spectra Precision AB, Danderyd and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Utveckling av utsättningsutrustning
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Ann-Christine Gustavsson at Husqvarna Sewing Machines AB, Husqvarna and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Optimerad hantering av sömnadsobjekt
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Liljana Kusibojoska at SCA Mölnlycke, Göteborg and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during her B.Sc. Thesis work, Design och utvärdering av en ny binda
·         Examiner for B.Sc. in Integrated Product Development Henrik Svensson at Datex-Engström, Utv. avd., Bromma and the Department of Engineering Science, University of Skövde, during his B.Sc. Thesis work, Utveckling av rullbord till intensivvårdsrespirator
 


Publicerad: on 07 jun 2017.