Eusebio Gardella

Universitetslektor, Matematiska vetenskaper

Jag är funktionalanalytiker och arbetar främst med C*-dynamiska system, med intressen även inom ergodisk teori och abstrakt harmonisk analys, liksom interaktioner med modellteori och beskrivande mängdteori för dessa områden. Inom C*-dynamik är jag särskilt intresserad av strukturen och klassifikationen av medelbara gruppers aktioner på enkla, nukleära C*-algebror, och även av de rigiditetsfenomen som aktioner av icke-medelbara grupper, som de med egenskap (T), uppvisar i denna kontext. En annan forskningsinriktning kommer från topologisk dynamik, där målet är att relatera egenskaper för det dynamiska systemet (såsom medeldimension noll) till strukturella egenskaper hos kryssprodukten (såsom Jiang-Su-stabilitet).
​Se min hemsida http://www.math.chalmers.se/~gardella/ för mer information.

Sidansvarig Publicerad: on 02 feb 2022.