Lisa Gahnertz

Kommunikationspartner för institutionen för fysik

Lisa Gahnertz är anställd på kommunikationsavdelningen, enheten Kommunikationspartner. Lisa Gahnertz uppgift är att stötta institutionen och dess avdelningar i kommunikationsfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 maj 2021.