Christian Gadolin

Gästforskare, Service Management and Logistics, Teknikens ekonomi och organisation

Gästforskare på avdelningen för Service Management and Logistics, på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation

Publicerad: ti 12 feb 2019.