Fredrik Johansson

Doktorand, Kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Fredrik Johansson är sedan våren 2013 anställd som doktorand på avdelningen för organisk kemi. Fredriks projekt handlar om att utveckla nya system som möjliggör foton-nerkonvertering. Syftet med sådana system är att kunna ompaketera energipaket, sk fotoner, hos energirikt ljus till mindre enheter. Visionen är att implementera dessa system i solceller vilket skulle minska energiförlusterna associerade med högenergetiska fotoner samt öka solcellens totala verkningsgrad.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.