Fredrik Hellman

Adjungerad universitetslektor, Matematiska vetenskaper

Min forskning fokuserar på multiskalmetoder för att lösa partiella differentialekvationer (PDE:er) med snabbt varierande koefficienter. Särskilt tittar jag på metoder där olika men liknande koefficienter förekommer i en mängd problem, t ex vid stokastisk simulering av defekta material eller tidsberoende PDE:er.

Sidansvarig Publicerad: ti 01 dec 2020.