Fredrik Nilsson

Professor, Prefekt, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Fredrik Nilsson är arkitekt, professor i Arkitekturteori och prefekt för Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Han var Chef för Forskning i praktiken vid Älvstranden Utveckling AB 2017-2018 och var tidigare partner på White arkitekter, där han arbetade 2000-2017 och var utvecklingschef 2007-2014. Nilssons forskning är främst inriktad på utvecklingen inom nutida arkitektur, arkitekturteori, arkitekturmetodik och praktik, med ett speciellt intresse för arkitekturens kunskapsfrågor och interaktionen mellan teori, konceptuellt tänkande och designpraktik. Viktiga mål är att ge bidrag till stärkt samverkan och utbyte mellan forskning och arkitekturpraktik.

Sidansvarig Publicerad: sö 10 maj 2020.