Fredrik Hildor

Doktorand, Kemi och Kemiteknik, Energi och Material

Fredrik Hildor är doktorand på avdelningen för oorganisk miljökemi. Hans forskning är inriktad på miljövänliga syrebärande metalloxider som kan användas i exempelvis kemcyklisk förbränning (CLC). CLC är en innovativ förbränningsmetod som kan användas för att separera koldioxid utan energiförluster. Den separerade koldioxiden kan i sin tur lagras i exempelvis jordskorpan för att förhindra utsläpp till atmosfären. Detta kan vara en teknik som kan användas för att minska klimatpåverkan från förbränning av fossila bränslen.

Sidansvarig Publicerad: fr 09 mar 2018.