Francesco Grieco

Doktorand, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, mikrovågs- och optisk fjärranalys.

Läs mer om Francescos arbete på den engelska versionen av vår webbplats.

Publicerad: on 21 mar 2018.