Axel Flinth

Gästlärare, Matematiska vetenskaper

Jag forskar på teoretiska aspekter av matematisk signalbearbetning, med fokus på tillämpningar av optimering för signalrekonstruktion från linjära mätningar. Mycket av min forskning kan sorteras in i ämnesområdet “compressed sensing”, där antaganden om signalernas struktur används för att möjliggöra och eller förbättra metoder för att rekonstruera dem. Med hjälp av regulariserade optimeringsproblem och/eller specialdesignade algoritmer kan man rekonstruera (extrinsiskt) n-dimensionella objekt från långt färre än n mätningar.

Mitt specialintresse är oändligdimensionala versioner av de nämnda optimeringsproblemen. Speciellt tilltalande för mig är att fältet kombinerar verktyg från flera områden inom matematiken: konvex geometri, optimering, matematisk statistik och funktionalanalys.

Publicerad: må 12 aug 2019.