Fjolle Novakazi

Industridoktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Fjollë Novakazi är industridoktorand vid avdelningen för Design & Human Factors och anställd på Volvo Cars. Hennes forskning handlar om hur förare uppfattar och förstår körautomatiseringssystem. Hon fokuserar på att beskriva och förstå fenomenet "mode confusion" i interaktionen mellan förare och automatiserat fordon. I sina empiriska studier använder hon en så kallad mixed-method ansats som inkluderar enkäter, djupintervjuer, sensordatainsamling i naturalistiska körstudier och observationer i bil.
​Föreläser om aspekter av människans kognitiva förutsättningar relaterad till produktdesign samt handledning av examensarbeten på masternivå. 

Sidansvarig Publicerad: to 02 jun 2022.