Filip Johnsson

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik.

Filip Johnssons forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet. Forskningen behandlar dels tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. Det senare baseras på teknisk-ekonomiska studier avseende hur klimatpåverkan från energisystemet kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.
För att se vilka projekt Filip deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: ti 30 mar 2021.