Filip Johnsson

Professor, Energi och miljö

Filip Johnssons forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet. Forskningen behandlar dels tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050. Det senare baseras på teknisk-ekonomiska studier avseende hur klimatpåverkan från energisystemet kan minskas på ett kostnadseffektivt sätt.

Publicerad: fr 25 maj 2012. Ändrad: må 21 dec 2015