Sara Fallahi

Affilierad forskare, Teknikens ekonomi och organisation

Affilierad forskare på avdelningen för Innovation and R&D Management, på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation.


     Deltar i undervisning inom MEI-programmet och handleder examensarbeten.

Publicerad: må 02 nov 2020.