Eva Ek

Projekthandläggare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Eva är leg sjuksköterska och arkitekt SAR/MSA. Eva arbetar på Centrum för vårdens arkitektur som projekthandläggare för en kartläggning av byggda operations- och IVA lokaler i Sverige. Resultatet skall sammanställas i en förstudierapport som skall vara underlag för revidering av PTS (Program för teknisk standard) konceptprogram för högteknologiska vårdmiljöer.

Sidansvarig Publicerad: to 22 nov 2018.