Eskil Mattsson

Doktor, Energi och miljö

Eskil Mattssons forskning inriktar sig huvudsakligen på multifunktionell markanvändning och tropisk avskogning kopplat till klimatpolitiska instrument.

Publicerad: on 20 feb 2013. Ändrad: må 21 dec 2015