Erik Brynskog

Doktorand

Erik Eliasson är doktorand vid gruppen för Personskadeprevention inom avdelningen för Fordonssäkerhet. Eriks forskning är inriktad mot datorstödd modellering av människokroppen för att möjliggöra skadeprediktion vid en fordonskollison. Forskningen bedrivs främst genom datorsimuleringar med fordons- och humanmodeller där modellerna kalibreras och valideras mot experimentell data. Målet med forskningen är att producera humanmodeller som kan förutsäga effekten av nya skyddssystem, i termer av sparade liv/minskat lidande, innan systemet är lanserat på marknaden.

Publicerad: fr 05 okt 2018.