Erik Ström

Professor, Avdelningschef för Kommunikations- och antennsystem, Elektroteknik

Erik Ström is heading the Division of Communication and Antenna systems. His research involves Communication theory and Signal processing, specializing in coding and modulation, channel estimation, medium access, wireless positioning, and vehicular communications (V2V and V2I) for traffic safety and traffic efficiency applications (including automated driving). Erik pioneered the use of subspace methods for synchronization and channel estimation in CDMA systems, and has published over 150 conference and journal papers. He received Chalmers’ Pedagogic Prize, 1998 and Chalmers’ Supervisor of the Year Prize, 2009.
SSY305 Kommunikationssystem
En gång i tiden var jag en E-teknolog vid KTH (en teknisk högskola i Stockholm) och tog min civilingenjörsexamen 1990. Efter examen spenderade jag fyra och ett halvt underbara år på University of Florida i Gainesville, där jag doktorerade vid High Speed Digital Architecture Lab med Scott L. Miller och Fred Taylor som handledare. Jag lärde mig uppskatta den subtila sporten amerikansk fotboll och är numera helt såld på Gator sports. För övrigt lärde jag mig en del om signalbehandling och kommunikation och disputerade i december 1994. 

Med diplomet i handen flyttade jag tillbaks till KTH som en postdoc och senare forskarassistent i signalbehandlingsgruppen på institutionen för Signaler, sensorer och system. I juni 1996 började jag som lektor på Chalmers och blev befordrad till biträdande professor i juni 1993 och professor i november 2006. Jag är chef för avdelningen för Kommunikationssystem och informationsteori. 

Jag har gett kurser i signaler och system, kommunikationsteori, informationsteori och detekteringsteori (Jodå, jag gillar praktik också, men som Kurt Lewin sa: nothing is as practical as a good theory). 

Mina forskningsintressen är generellt inom kommunikationsteori och signalbehandling. Specifikt har jag forskat på kanalskattning och synkronisering för CDMA (code-division multiple access), multipel access metoder för OFDM (orthogonal frequency-division multiplex) , bit-till-symbol mappningar för tvådimensionella signalkonstellationer samt geografisk positionering av radiosändare.
 
Just nu jobbar jag med trådlös positionering och fordonskommunikation för främst trafiksäkerhet och trafikeffektivitetstillämpningar.
 

Jag är engagerad i trafiksäkerhetscentrat SAFER som ledare av kompetensområdet Sensors and Communication och medlem av SAFERs stora ledningsgrupp.

Google Scholar Profile

Personlig hemsida

Publicerad: må 24 sep 2018.