Erik Sterner

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Erik Sterner har tidigare arbetat med att studera klimatpåverkande ämnen med hjälp av enkla modeller av klimatsystemet (2011-2015). Hans starka intresse för pedagogik och kommunikation har gjort att han efter licentiatexamen bytt forskningsbana och arbetar nu med klimatfysikens pedagogik. Frågorna "Vilka sätt finns det att tänka kring ökandet av mängden koldioxiden i atmosfären?", "Varför tänker vi så?" och "Hur kan man förbättra lärandet här?" är centrala frågor. Eriks övriga pedagogiska engagemang kretsar kring samarbete, aktivt lärande och studentcentrerad undervisning, med målet att lärandet som skapas ska vara roligt, lättbegripligt och engagerande.

För att se vilka projekt Erik deltar i, besök Chalmersforskningsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: to 10 jan 2019.