Erik Sjödin

Studieadministratör

Erik Sjödin är studieadministratör vid avdelningarna Strömningslära och Förbränning och framdrivningssystem.

Publicerad: fr 09 mar 2018.