Erik Eriksson

Postdoktorforskare, PhD, Teknikens ekonomi och organisation

Erik Eriksson (f.d. Olsson), forskare med intresse för organisering, ledning och förbättring av offentlig verksamhet i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet.

Huvuddelen av forskningen rör skärningspunkten mellan public management, service management och offentlig förvaltning. Mer specifikt studeras co-production, interorganisatoriskt samarbete och värdeskapande. Utifrån en vidare samhällelig kontext teoretiseras också hur ledning av välfärdstjänster riskerar vidmakthålla och reproducera maktstrukturer.

Metoderna är i huvudsak kvalitativa och ansatsen kollaborativ. Ofta adresseras sociala hållbarhetsmål, såsom välbefinnande, jämlikhet, delaktighet och representativitet. Hans senaste forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter såsom Public Management Review, Journal of Health Organization and Management och BMC Public Health.

Erik har en doktorsexamen i ekonomi och organisation (2016) och en magisterexamen i offentlig förvaltning (2004). Däremellan arbetade han som tjänsteperson i tio år vid olika offentliga verksamheter.

​Artiklar om Erik

Guldskalpellen till lyckat sjukvårdsprojekt (chalmers.se 120529)

42 procent fler kvinnor tog cellprov efter informationskampanjen ”Ta med en vän”. Nu har det framgångsrika projektet belönats med Dagens Medicins pris Guldskalpellen, som delades ut av socialminister Göran Hägglund vid en ceremoni i fredags.

 

Fler cellprovstagare efter lyckat projekt (chalmers.se 120514)

I april 2011 gick startskottet för "Ta med en vän", ett projekt i syfte att få fler kvinnor i nordöstra Göteborg att ta cellprov för att minska risken för livmoderhalscancer. En av projektledarna är Erik Olsson.

Publicerad: on 18 dec 2019.