Erik Eriksson

Postdoktorforskare, PhD, Teknikens ekonomi och organisation

Erik Eriksson (f.d. Olsson), forskare med intresse för organisering, ledning och förbättring inom offentlig verksamhet i allmänhet och hälso- och sjukvård i synnerhet. Han har en doktorsexamen i ekonomi och organisation (2016) och en magisterexamen i offentlig administration (2004). Däremellan arbetade Erik som gräsrotsbyråkrat och med kvalitets- och strategifrågor i tio år vid olika offentliga verksamheter.

Utgångspunkten för Eriks forskning är behovet av ett ”utzoomat” och inkluderande perspektiv där offentliga tjänster och system sätts in i en vidare samhällelig kontext. Huvuddelen av forskningen rör skärningspunkten mellan fälten public management, offentlig förvaltning och service management. Mer specifikt fokuserar denna forskning på tre områden: co-production/co-innovation, interorganisatoriskt samarbete och värdeskapande. Han är också intresserad av att teoretisera centrala aspekter inom sitt forskningsområde utifrån struktureringsteori, socialkonstruktionism, individualism–holism och kommunikativt handlande.

Helst vill Erik använda en kollaborativ forskningsansats i syfte att samskapa kunskap relevant för forskning, praktik, policy och invånare/användare. Forskningsmetoderna är i huvudsak kvalitativa och ansatsen normativ. Hans senaste forskning är publicerad i vetenskapliga tidskrifter såsom Public Management Review, Journal of Health Organization and Management och BMC Public Health.

​Artiklar om Erik

Guldskalpellen till lyckat sjukvårdsprojekt (chalmers.se 120529)

42 procent fler kvinnor tog cellprov efter informationskampanjen ”Ta med en vän”. Nu har det framgångsrika projektet belönats med Dagens Medicins pris Guldskalpellen, som delades ut av socialminister Göran Hägglund vid en ceremoni i fredags.

 

Fler cellprovstagare efter lyckat projekt (chalmers.se 120514)

I april 2011 gick startskottet för "Ta med en vän", ett projekt i syfte att få fler kvinnor i nordöstra Göteborg att ta cellprov för att minska risken för livmoderhalscancer. En av projektledarna är Erik Olsson.

Publicerad: to 05 apr 2012. Ändrad: må 06 maj 2019