Erik Lindskog

Doktor på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Erik Lindskog är disputerad inom området Virtuella produktionssystem. Han forskar på hur rätt information kan visualiseras och presenteras under utveckling av komplexa produktionssystem. I rollen som doktorand arbetade han i nära sammarbete med industrin för att utvärdera och kartlägga behovet av virtuella verktyg under utvecklingsfasen av produktionssystem. Målet med forskningen är att underlätta för den produktionstekniska personalen och övriga projektdeltagare att skapa sig en gemensam bild av det framtida produktionssystemet med hjälp av visualisering genom virtuella produktionsverktyg.
  • ​PPU055 - Virtuell Produktion
  • TEK335 - Hållbar utveckling
  • MPR271 - Simulation of Production Systems

Sidansvarig Publicerad: ti 13 mar 2018.