Erik Karlsson

Post Doc, Kemi och Kemiteknik/ Kemiteknik/ Skogsindustriell Kemiteknik

Erik Karlsson började doktorera inom indunstningsteknik för svartlut mars 2011. Här studeras och utvecklas olika strategier och koncept för att nå en mer effektiv indunstning, vilket kan leda till stora besparingar av den intern energianvändning på massabruken.

Huvudfokus i Erik Karlssons forskning är att studera och finna strategier för hur inkrustering (igensättning) i indunstarna kan undvikas vilket är ett stort problem i dag. För detta arbete görs experiment med en pilotanläggning som finns på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: on 09 okt 2019.