Eric Tam

Forskningsingenjör, avdelningen för Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap

Eric Tam tog sin doktorersexamen vid Material- och tillverkningsteknik i september 2011, och är nu verksam som forskningsingenjör. Hans viktigaste forskningsområden är PVD beläggningsteknik, materialkarakterisering, och arbetshälsoproblem relaterade till tillverkningsteknik. Eric deltar i flera industriprojekt och har ett nära samarbete med industriella och akademiska partners. Målet är att bygga upp en vetenskaplig-arbetsmarknadsrelation och ge FoU-stöd till de industriella parterna från en praktisk- och avancerad forskarnivå.

Som ansvarig för kemikaliehantering och riskbedömningar är Eric en värdefull resurs i miljöarbetet vid institutionen.
Korrosion och materialkarakterisering

Sidansvarig Publicerad: ti 02 maj 2017.