Emma Rova

Projektassistent

Emma Rova jobbar som projektassistent i projektet ”Förbättrad riskbedömning av båtbottenfärger” med delmål att vidareutveckla mätmetod av läckagehastigheter för koppar från båtbottenfärger med hjälp av röntgenfluorescens (XRF) samt ta fram en manual för denna metod. I projektet analyseras hur belastningen av koppar från båtbottenfärger till Östersjön kan minskas i olika scenarier och förslag på åtgärder tas fram till Havs- och Vattenmyndigehtens såväl som Helcoms åtgärdsproram för havsmiljön för att minska belastningen av koppar från båtbottenfärger. Emma har en kandidatexamen i marinkemi från Göteborgs Universitet samt påbörjar sitt masterarbete inom marinkemi i början på 2020.

Publicerad: on 27 nov 2019.