Emelie Vilhelmsson Wesén

Postdok; Biologi och Bioteknik, Kemisk Biologi

Emelie Lindahl Wesén är sedan 2014 doktorand i Elin Esbjörner Winters grupp på avdelningen Kemisk Biologi. Hennes forskning är inriktad på att studera upptag och intracellulär vesikel-transport av amyloid-β, en peptid som aggregerar och ansamlas i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Odlade mänskliga celler används som en sjukdomsmodell och dessa cellers interaktion med amyloid-β studeras med huvudsakligen konfokalmikroskopi och flödescytometri. Det långsiktiga målet med detta forskningsprojekt är att förstå de bakomliggande molekylära och cellulära mekanismer som sker vid prion-liknande spridning av felveckade proteiner.
​"Kemi med Biokemi" (KBT250, KBT260, KBT255), lab instruktör
"Fysikalisk Kemi för K” (KFK053), lab instruktör

Sidansvarig Publicerad: fr 18 jun 2021.