Elizabeth Marcheschi

Post-Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Elizabeth Marcheschi är filosofie doktor i miljöpsykologi och jobbar som post-doc på Chalmers inom AIDAH-projektet. Målet med hennes forskning är att få en bättre förståelse för hur den fysiska miljön i hemmet kan planeras så att den underlättar rehabilitering hos patienter med stroke. Resultatet av hennes arbete kommer att öka kunskapen inom ett område som till stor del är outforskat. Elizabeth undervisar inom miljöpsykologi och är även engagerad i ett projekt om walkability för utsatta grupper i samhället, vid Lund Universitet.
​Miljöpsykologi

Sidansvarig Publicerad: fr 10 nov 2017.